foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Witamy serdecznie internetowych gości!

Zapraszamy do zapoznania się z stroną internetową naszego osiedla. Na stronie znajdziecie informacje dotyczące historii osiedla, prac zarządu, a także bieżące informacje i ogłoszenia.

×

Błąd

Could not load feed: http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/home/-/asset_publisher/k2Wr/rss?p_p_cacheability=cacheLevelPage

Kapliczka św. Jana Nepomucena na tzw. Klinie przy ul. Siarkowej.

Kapliczka Jana Nepomucena 2Początki kultu św. Jana Nepomucena w Miechocinie sięgają I poł. XVIII w. Pierwszą kapliczkę ufundowano na tzw. Klinie przy dawnym trakcie handlowym z Tarnobrzega do Baranowa Sandomierskiego (obecnie przy ul. Siarkowej). Zapewne był to obiekt drewniany nakryty namiotowym daszkiem pokrytym gontem wspartym na czterech słupach. Wczesną metrykę powstania kapliczki potwierdza oryginalna, barokowa, drewniana figura św. Jana Nepomucena, odnaleziona na poddaszu podczas rozpoczętych w lipcu 2013 r. prac remontowych przy zabytkowej kapliczce Matki Boskiej Dzikowskiej znajdującej się przy ul. Żniwnej. W wyniku uszkodzenia kapliczki podczas działań wojennych w 1915 r. celem zabezpieczenia figury umieszczono ją na poddaszu w południowo – zachodnim narożniku pachy sklepienia kapliczki przy ul. Żniwnej. Przypuszczalnie podczas prac remontowych prowadzonych w 1947 r. dokonano zamurowania znajdującego się w zachodniej ścianie szczytowej otworu wejściowego na poddasze kapliczki, dzięki czemu figura przetrwała do czasów obecnych.Dodatkowo istnienie kapliczki potwierdza mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii z lat 1779-1783 tzw. mapa Miega. Po zakończeniu działań wojennych w 1918 r. z staraniem Jana Rawskiego – ówczesnego mieszkańca Miechocina wybudowano nową, również drewniana kapliczkę, w której umieszczono nową figurę świętego dłuta Michała Kubickiego „Pielgrzyma” pochodzącego z Siedleszczan. Poniżej miejsca, na którym znajduje się kapliczka ze zbocza skarpy bije źródełko, z którego woda w opinii dawnych mieszkańców Miechocina, Kajmowa i Machowa posiadała właściwości lecznicze. W 1989 r. wskutek kradzieży figury św. Jana Nepomucena kapliczka zaczęła popadać w ruinę. Obecnie kapliczka wymaga całkowitej rekonstrukcji.

Jan Nepomucen - ur. ok. 1350 w Pomuku (obecnie Nepomuk), zm. 20 marca 1393 w Pradze) – prezbiter, Kapliczka Jana Nepomucenaspowiednik Zofii Bawarskiej – żony króla czeskiego Wacława IV, męczennik i święty Kościoła katolickiego.

Około 1380 r. przyjął święcenia kapłańskie i został kanonikiem przy katedrze św. Wita na Hradczanach. Studiował prawo kanoniczne w Pradze i Padwie. W 1389 r. mianowany został wikariuszem generalnym arcybiskupa praskiego Jana z Jenštejna. Wskutek zatargu do jakiego doszło pomiędzy królem Czech Wacławem IV a arcybiskupem, Jan Nepomucen popadł w niełaskę władcy i w 1393 r. został uwięziony. Zgodnie z późniejszą tradycją powodem uwięzienia Jana było udzielenie odmowy królowi czeskiemu Wacławowi IV ujawnienia tajemnicy spowiedzi jego żony Zofii Bawarskiej, którą podejrzewał o niewierność. Wskutek milczenia został poddany ciężkim torturom i następnie wrzucony z mostu Karola do Wełtawy. Legenda podaje, że w miejscu jego utopienia pojawiło się na wodach rzeki światło, które pozwoliło odnaleźć zwłoki, a na niebie zapłonęło pięć gwiazd symbolizujących łacińskie słowo tacui, tzn. milczałem. Jego zwłoki złożono w katedrze na Hradczanach. Według tradycji po otwarciu krypty świętego przed kanonizacją w 1719 okazało się, że jego zwłoki mają nienaruszony język. Jan Nepomucen został beatyfikowany w 1721 roku przez Innocentego XIII, a kanonizowany 19 marca 1729 przez Benedykta XIII.

Pierwsze rzeźbione wizerunki świętego męczennika pojawiły się II poł. XVII wieku. Za najstarszą uznaje się figurę świętego wykonaną w 1683 r. z brązu i ustawioną na moście Karola w Pradze. Do Polski kult Jana Nepomucena najpierw dotarł na Śląsk a następnie rozprzestrzenił się na pozostałe ziemie. Szczególne jego nasilenie miało miejsce bezpośrednio po kanonizacji w 1729 r.

kapliczka 3

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 3

Wczoraj 27

Bieżacy tydzień 152

Bizący miesiąc 613

Ogółem 19822

Pogoda

Weather data OK.
Tarnobrzeg
0 °C