foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Witamy serdecznie internetowych gości!

Zapraszamy do zapoznania się z stroną internetową naszego osiedla. Na stronie znajdziecie informacje dotyczące historii osiedla, prac zarządu, a także bieżące informacje i ogłoszenia.

×

Błąd

Could not load feed: http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/home/-/asset_publisher/k2Wr/rss?p_p_cacheability=cacheLevelPage

Kapliczka Matki Boskiej Dzikowskiej przy ul. Żniwnej

kapliczkaJednym z ciekawszych zabytkowych obiektów sakralnych znajdujących się na terenie Osiedla Miechocin jest neogotycka kapliczka Matki Boskiej Dzikowskiej wzniesiona w 1883 r. przy dawnym głównym trakcie handlowym z Tarnobrzega do Rzeszowa (obecnie ul. Żniwnej).

 

Pierwszą drewnianą kapliczkę w tym miejscu ufundował w 1847 r. znany jedynie z nazwiska gospodarz Zięba z Cyganów. Ze względu na znaczne zniszczenie obiektu w dniu 2 sierpnia 1883 r. z inicjatywy Michała Rzędzinowskiego – ówczesnego wójta miechocińskiego powzięto decyzję o ufundowaniu w miejscu istniejącej nowej murowanej kapliczki. Środki finansowe na jej budowę pozyskano z nałożonej na włościan miechocińskich opłaty w wysokości 50 centów z numeru domu oraz kasy Gminy Michocin w formie uchwalonego funduszu celowego w kwocie 100 zł reńskich i odpisu na podatku stałym w wysokości 20 centów od 1 zł. reńskiego. Prace murarskie powierzono murarzowi Janowi Schabowskiemu z Tarnobrzega.

 

Fundację kapliczki niegdyś potwierdzał znajdujący się na ścianie frontowej napis o treści „Fundatorzy Gminy Michocina dla Ciebie Matko i Twojego Syna”(zrekonstruowany w 2014 r.).Z tego okresu do czasów obecnych w górnej części frontowej ściany szczytowej zachowała się jedynie oryginalna data „RP 1883” potwierdzająca czas powstania kapliczki.

 

Kapliczka jest obiektem murowanym z cegły, wzniesionym w stylu neogotyckim na planie zbliżonym do kwadratu, nakrytymIMG 1916 dwuspadowym dachem siodłowym z wieżą. W przesklepionym sklepieniem krzyżowym wnętrzu kapliczki znajduje się pochodzący z lat 80 – tych XIX wieku obraz autorstwa miejscowego artysty malarza Michała Korasadowicza ukazujący ludową wersję kopii Cudownego Wizerunku Matki Boskiej Dzikowskiej. W wyniku ostrzału artyleryjskiego podczas działań wojennych prowadzonych w 1944 r. częściowemu uszkodzeniu uległy zachodnia ściana szczytowa wraz z tynkami ściennymi i pokryciem dachowym kapliczki. Wiosną 1947 r. staraniem Heleny Bąk i Bronisławy Rawskiej w ramach funduszy pozyskanych od mieszkańców Miechocina przeprowadzono prace remontowe wraz z malowaniem kapliczki. Dalszą bezinteresowną opiekę nad kapliczką przez okres ostatnich 45 lat sprawowały rodziny Kaczyńskich i Niezgodów z Miechocina, które stosownie do możliwości finansowych starały się zapewnić estetyczne utrzymanie obiektu.

 

Ze względu na pogarszający się wraz z upływem czasu stan techniczny kapliczki nawiązując do tradycji fundacyjnych sprzed 130 lat z inicjatywy i jednocześnie przy bezinteresownym zaangażowaniu Zarządu i grupy mieszkańców Osiedla Miechocin oraz finansowemu wsparciu darczyńców w latach 2013 – 2015 przeprowadzono przy kapliczce kompleksowe prace remontowo – budowlane i konserwatorskie.

 

Podczas prowadzonych prac dokonano odkryciach cennych znaleziskach historycznych rzucających nowe światło na będący dotychczas w sferze przypuszczeń stan wiedzy o historii kapliczki. Jednym z nich jest oryginalny dokument fundacyjny kapliczki spisany w dniu 2 sierpnia 1883 r., przez Jana Stalę – ówczesnego sekretarza Gminy Michocin który przez 130 lat przetrwał w zalakowanej butelce umieszczonej w kopule wieży o treści:

Oświadczenie
Fundatór Gmina Michocin

Na placu gdzie niniejszą kapliczkę za pomocą Bożą

dzisiaj fondujemy – istniała kapliczka drzewiana

przez fondatora gospodarza Ziębę z Cyganów

przed 36 ciu laty z własnego jego funduszu z szczerej chęci

zestawiona była, gdy Pan Bóg go powołał z tego Świata

była kapliczka z pustoszała - przeto gdy takowej nie miał

kto z reperować, lecz z gminy Michocin postanowiono

niniejszą kapliczkę murowaną z murować, azatem obecny

wójt Michał Rzędzianowski dodawszy ducha, nałożono

na każdy N 50 ct oraz na podatku 20 ct na stałym podatku

od 1 złr. a nadto z kasy gm. uchwalono powziąźć 100 złr.

i ztąd tę budowę przez Mularza Jana Schabowskiego za

przyzwoleniem obecnego Księdza Kanonika Józefa Sobczyńskiego

zfundowano. Michocin dnia 2 Sierpnia 1883

                                                                                               sekretarz gm J Stala

kapliczka 072Kolejnym cennym obiektem jest odnaleziona na poddaszu kapliczki datowana na I połowę XVIII wieku okazała, barokowa figura św. Jana Nepomucena wraz z kompletem 4 drewnianych lichtarzy. Zgodnie z ustnym przekazem nieżyjącej Marii Grazdy była ona pierwotnie umieszczona w drewnianej, zabytkowej kapliczce położonej na terenie Miechocina przy obecnej ul. Siarkowej. W wyniku uszkodzenia kapliczki podczas działań wojennych prowadzonych w 1915 r. celem zabezpieczenia figury przed zniszczeniem umieszczono ją na poddaszu kapliczki przy ul. Żniwnej. Przypuszczalnie wskutek zamurowania podczas prac remontowych prowadzonych w 1947 r. znajdującego się w zachodniej ścianie szczytowej otworu wejściowego na poddasze kapliczki figura przetrwała do czasów obecnych.

Dodatkową niespodzianką okazała się odkryta w 2014 r. pod 13 warstwami przemalowań oryginalna polichromia ścienna pochodząca z czasu wykończenia wnętrza kapliczki datowana na lata 1884 – 85 imitująca nieboskłon na sklepieniu i kamienne bloki na ścianach wewnętrznych kapliczki.

Ciekawą osobliwością przyrodniczą jest rosnąca po północnej stronie kapliczki ponad 120 – letnia rozłożysta lipa drobnolistna.

Miechocińska kapliczka ze względu na posiadane walory architektoniczne, w tym również bogatą historię i wyjątkowe położenie jest jednym z nielicznym, cennych zabytkowych obiektów sakralnych znajdujących się na terenie miasta Tarnobrzega.

IMG 7404

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 4

Wczoraj 27

Bieżacy tydzień 153

Bizący miesiąc 614

Ogółem 19823

Pogoda

Weather data OK.
Tarnobrzeg
-1 °C