foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Witamy serdecznie internetowych gości!

Zapraszamy do zapoznania się z stroną internetową naszego osiedla. Na stronie znajdziecie informacje dotyczące historii osiedla, prac zarządu, a także bieżące informacje i ogłoszenia.

×

Błąd

Could not load feed: http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/home/-/asset_publisher/k2Wr/rss?p_p_cacheability=cacheLevelPage

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzega

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzega wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.11.2015 roku w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, sala 201 o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tarnobrzega z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2015 r.

Pliki do pobrania:

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 2

Wczoraj 27

Bieżacy tydzień 151

Bizący miesiąc 612

Ogółem 19821

Pogoda

Weather data OK.
Tarnobrzeg
1 °C